Sabine er utdannet pianolærer og komponist

Hun gir undervisning i klassisk og moderne piano
Elevene får notelære, akkordforståelse og får prøve ulike stilarter

Musikkglede og nysgjerrighet vektlegges sammen med bevissthet om at skal man bli god på noe så må man øve


Sabine.Kezbere.copy.


VELKOMMEN TIL PIANOTIME MED

SABINE KEZBERE

94 24 45 95