Som elev hos Vesta Musikkskole får du Individuell undervisning i Piano eller Sang
Du gjør avtale for et semester av gangen.
Vi følger skoleåret for grunnskolen i Sandefjord

Vårsemesteret går fra skolestart i januar - til skoleslutt i juni
Høstsemesteret fra skolestart i August - til skoleslutt jul.

Vi følger vanlige helligdager og skolens ferier.

Man kan ha 30 - 45 eller 60 minutter undervisning hver uke

Det er mulig
å gjøre avtale for undervisning hver 14. Dag,
For at det skal bli optimalt anbefaler vi 60 minutter

Prisene er:

30 minutter kr 250,-
45 minutter kr 350,-
60 minutter kr 500,-

Det tas forbehold om prisjustering januar 2018

Vi anbefaler at man venter til man er 6 år med å starte individuell undervisning.

Det er ingen aldersgrense oppad.

DET ER ALDRI FOR SENT Å BEGYNNE