Vi gi individuell undervisning. Vi tror på kvaliteten i samhandling mellom lærer og elev.
Vi legger vekt på å tilpasse og skreddersy undervisning slik at eleven får optimal utbytte av undervisningen

Men det aller viktigste av alt: Skal du bli god i noe, må du øve!
Eller som idrettsfolka sier det:
Den som vil bli best, trener værst

Elevkonserter
Hvert semester avsluttes med en elevkonsert. De siste årene har vi hatt denne på Sandefjord Bibliotek
Det er en fin anledning for eleven å føle på å det å opptre, vise frem hva han/hun har lært og møte de andre elevene på skolen
Og ikke minst så blir det en fin opplevelse for familien

IMG_0009

Andre konserter og prosjekter
Sangelevene får, etter hvert som de utvikler talentet sitt, mulighet til å være med meg på forskjellige konserter og opptredener.
Elever fra skolen har opptrådt på arrangementer for Nordea, Rambøll, Odd Fellow og på institusjoner.
I 2016 hadde vi familieforestillinger i Bakgården der Camilla Berget og Jenny Marie Viik var med og fikk samarbeide med artist og sanger
Malin Skjolde.

IMG_0318

Vi har også egne konserter for elever som ønsker å forsøke seg som solist med band. Enkelte elever har repertoar og rutine nok til å ha en hel konsert slik som
Ingrid Saga Andersen hadde våren 2016 på Dråpen Bar.


DSC01469