Oddvar Myklebust er privatutdannet i klassisk sang og har jobbet som sanger i 30 år
innenfor ulike stilarter med særlig interesse for soul, jazz og pop - men har også stort
repertoar innenfor vise, folk og kirkemusikk.

Det gis undervisning i klassisk sangteknikk med vekt på pusteteknikk, toneplassering og diksjon

Vi jobber med hørelære, sjangerforståelse og ikke minst:
Sangglede!

Undervisningen foregår i godt utstyrt prosjektstudio og vi gjør mye opptak for egenevaluering og demo.


Opptakene er elevens eiendom, og ingenting blir offentliggjort eller brukt uten samtykke med elev og foresatte

Nettprofil

VELKOMMEN TIL SANGTIME MED 

ODDVAR MYKLEBUST


47 88 53 32